Boşlukları Görebilmek

Çalıştığınız meslek her ne olursa olsun, o mesleği ilerletmek ve bir üst seviyeye çıkartma kaygısını yaşıyor olmamız beklenir. Bu kaygı içerinde olan insanlar her meslek grubunda aranan insanlardır. Siz de aranan insan olmak istiyorsanız öncelikle mesleğiniz hakkında yeterli bilgiye sahip olmamız gerekir. Bu sebeple mesleği sevmek çok önemlidir. Mesleğini seven insanlar genelde yaptığı işi bir ileri seviyeye götürme kaygısını taşırlar. Mesleği hakkında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olan insan artık mesleğinde iyi işlemeyen çarkları çok daha rahat görecektir. Daha önceden bilmediği bozuk veya eksik çarkların farkında olması ancak kendini geliştirmesi ve bilgisini arttırmasıyla daha belirgin bir hale gelecektir. Boşlukları görebilmek bu sebeple önemlidir.

akademik boşluk

Peki mesleğini seven ve mesleği hakkındaki tüm detaylara vakıf kişiler nasıl yetişecek?

Bu işin büyük sorumluluğunu akademisyenler taşımaktadırlar. Eğer akademik alem düzelir ve kaliteli bri hal alırsa bu durum ülkedeki diğer tüm alanları olumlu yönde etkileyecektir. Akademik alemin kaliteli bir işlev kazanması ise Danışman hocaların kaliteli olmasına bağlıdır. Üniversitelerde yüksek lisans veya doktora öğrencilerine “Süpervizör” denilen “Danışman” hocalar tayin edilir. Öğrenci henüz çalışılan konuyu iyi bilmediği yani sağlam bir background’a sahip olmadığı için boşlukları tam ve net göremez. Fakat danışman hocası eğer kendini yetiştirmiş, kaliteli bir hoca ise uzun yıllar çalıştığı konunun eksik yanlarını daha rahat görür. Bu eksik yanları veya boşlukları tamamlamak ise bir bilim insanının görevidir. İşte o konudaki bu boşluklar öğrencisinin tez konusunu oluşturur.

Günümüzde tez konusunu öğrencinin sırtına yüklemeye çalışan ve öğrencinin konuyu bulmasını isteyen hocalar da mevcut olduğu bilinen bir gerçektir. Böyle bir durumda yukarıda anlattığım sebeplerden dolayı öğrenci boşlukları görmede çok zorlanacaktır. Ne o tez gerçekten kaliteli bir tez olacaktır nede o hoca danışmanlık görevini yapmış olacaktır. Bu şekilde yetersiz hocaların üniversitelerden temizlenmesi gerektiği ise çok açık görünmektedir. Aksi halde yetersiz sözde “hoca”lar maalesef yetersiz öğrenciler yetiştirir.

Sonuç ise şu anki vahim durumdur. Akademik lümpenleşme sonucu kalitesiz hocalar, kalitesiz kurumlar ve masum kalitesiz öğrenciler.