Her şey genlerden mi kaynaklanıyor?

İnsan Genom Projesi’nin yayınlanması ile 2000’li yıllarda genler çok konuşulmaya başlandı. İnsanı insan yapan tüm özellikleri ki buna duygusal yetilerimiz de dahil olmak üzere her şeyin genlerden kaynaklandığına inanan bilim insanları ortaya çıktı. Kim bilir belki de önerdikleri hipotezleri doğrudur ve her şey genlerden kaynaklanıyordur.

Zeki insan geni, entelektüel geni, müzik yatkınlık geni, heykeltıraşlık geni, doktorluk geni gibi birçok yeteneğin yanında hırsızlık geni, katillik geni, psikopatlık geni gibi genler ortaya atıldı.

Düşünsenize çocuk doğar doğmaz gen analizi yapılacak ve katillik geni çok çalışıyorsa o çocuk büyümeden daha bebekken imha edilerek toplum büyük bir tehlikeden kurtulacak. Nasıl bir fikir sizce? Diktatörlük geni bulunsa ve uygulanırsa fena olmaz diyenlerinizi duyar gibiyim. Ya da başka istemediğiniz özellikteki insanların genlerinin belirlenip topluma hiç karışmamalarını isteyebilirsiniz.

Her insanda her gen vardır. Katillik geni varsa eğer, hepimizde vardır yani insan olan herkesde bulunmak zorundadır. Kalıtım bunu gerektirir. Fakat önemli olan bu genin çalışmasıdır. Genlerin bazılarının çalışmasının çevresel etkenlere bağlı olduğu ispatlanmıştır. Soğuk hava, sıcak hava, güneş ışığı gibi çevresel etkenler genleri ya çalıştırır ya da susturur.

Bunların dışındaki sosyal çevremiz de genlerin çalışmasını etkiler. Kötü bir ortamda, yani insan öldürülen, hırsızlık yapılan bir ortamda yetişen insanın genleriyle iyi bir ailede sorunsuz yetişen bir insanın gen çalışmaları (ifadeleri veya ekspresyonları) aynı olmayabilir. Bulunduğumuz sosyal çevrenin hücrelerimiz içindeki genleri etkileyeceğini düşünürsek o halde hayatımıza şekil vermesini istediğimiz sosyal çevrelere daha yakın olmak en doğrusu olabilir. Konunun daha iyi anlaşılması için bir kızılderili hikayesiyle sonlandıralım:

Bir gün “Oturan Boğa” ismindeki kızılderili yanında çocuğu ile otururken, karşılarında birisi beyaz diğeri siyah olan iki köpeği durmadan kavga ediyorlarmış. Çocuk babasına dönüp sorar.

  • Baba bu köpekler neden durmadan kavga ediyorlar?
  • Oğlum bu köpeklerden beyaz olan iyiliği siyah olansa kötülüğü temsil eder ve devamlı kavga ederler.
  • Peki baba hangisi yener?
  • Oğul! ben hangisini daha çok beslersem o yener

Aynen öyle de biz de hangi genimizi daha çok beslersek o gen daha iyi çalışır. Genimizi ise beslerken çevrenin etkilerini göz önünde bulundurmalıyız.