Kök hücre klinik uygulamaları

Kök hücre kinik uygulamaları şu şekilde gerçekleşmektedir. Adipoz dokudan elde edilmiş kök hücreleri (ASC’ler) içeren otolog yağ kaynaklı stromal vasküler fraksiyonlar (SVF) şu anda hastalar için çeşitli ortopedik uygulamalarda kullanılmaktadır. Kıkırdak, kemik ve tendonları rejenere etme potansiyeli nedeniyle, osteoartrit (OA), kondromalazi, menisküs yırtığı, femur başının osteonekrozu ve tendon yaralanmaları olan hastaların tedavisinde otolog adipoz SVF’leri denenmektedir.

Bu işlemlerde hasta lokal veya tam anestezi altındayken 50 dakika gibi kısa bir sürede işlem tamamlanarak hastaya uygulanır. Bu sebeple otolog hücre olarak ele alınır. GMP laboratuvarlarında hücreler üretilirken oluşabilecek hücre farklılaşma sorunlarını otolog hücre uygulamalarında bulunmamaktadır.

Kısaca protokol

Çok kısa şekilde özetleyecek olursak. Kök hücre kinik uygulamaları için öncelikle hasta lokal veya tam anestezi altında liposuction yöntemiyle hastanın karın bölgesinden 40cc yap dokusu alınır. Alınan yağ kollajenaz enzimi içeren solüsyon içerisine konularak 30 dakika 37 derecede inkübe edilir. Bu inkübe işlemi kollajenaz enzimiyle hücrelerin yağ dokusundan ayrılması içindir.  Sonrasında yıkama işlemleri yapılır. Yıkama işlemleri sayesinde kollajenaz enzimi uzaklaştırılır. Yapılan bilimsel çalışmalar daha birinci yıkamada enzimin uzaklaştığını ve aktivitesinin olmadığı ispatlanmıştır. Yıkama işlemi bittikten sonra hücreler pelet şeklinde son santrifüj ile ayrılır ve hastaya uygulamaya hazır hale gelir.

Bu işlemler kök hücre klinik uygulamalarında deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalı. Maalesef tıp fakültelerinde bu konuda eğitim verilmediği için doktorlar bu uygulamaları deneyimli diğer meslektaşlarından kurslara katılarak öğrenmeleri gerekmektedir.

PRP KÖK hücre değildir.

Bunun yanında iyi hekim kriterlerine uymayan bir çok insan topluma gerek televizyondan gerekse kendi yazılı materyalleri ve sosyal medyadan yanlış bilgiler vermektedirler. Hastaların kesinlikle bu doktorları diğerlerinden ayırmaları gerekmektedir. PRP uygulamalarını KÖK HÜCRE olarak lanse eden ve bu şekilde uygulayan hekimlerin bulunması gerçekten üzücü. Halbuki International Soceity for Stem Cell Application (ISSCA) gibi dernekler bu işte yetkili uzman doktorlar ile birlikte kök hücre klinik uygulamalarını dünyanın bir çok yerinde veiyorlar.