Bilimsel makale üzerine kısa bir yazı…

Bilimsel makale konusunu siz Değerli hocalarım ve sevgili meslektaşlarım için derledim,

Bilimsel makale yazmak çok önem arz etmektedir. Akademisyenliğe adımını atmış bir bilim adamı ürettiği hipotezleri ispatlayıp makale haline getirdiği sürece yaptığı işer bir değer kazanıyor. Hatta sadece makale haline getirmesi de yetmiyor, hangi dergide makale haline getirdiği (impact faktörü) ve makalesinin bir sene içerisinde ne kadar atıf aldığı da yaptığı işin güvenirliğinin ve kalitesinin bir göstergesi olduğu şüphesizdir.

Makale yazarken veya planlarken bir iki önemli noktayı göz ardı ettiğimizden dolayı A sınıfı kategorisindeki dergilere makalemizi gönderme olasılığımızın düştüğü kanaatindeyim.

Peki nelere dikkat etmiyoruz?

Bu yazdıklarımın tamamıyla şahsi görüşüm olduğu ve eksikliklerinin veya yanlışlıklarının bulunabileceğini kesinlikle göz ardı etmeyiniz.

Hikaye Kurma: 

Evet dergi hakemlerinin en çok dikkat ettikleri, hatta ilk bulmaya çalıştıkları makalenin mantıklı bir hikayeye sahip olup olmadığıdır. Hikaye derken; bulduğumuz verilerin mantıklı bir şekilde literatürdeki verilerle karşılaştırılıp değerini ön plan çıkartılması. Bu hikayenin bir girişi, gelişmesi ve sonucu olması gerekiyor. Yarım kalmış hikayeleri A sınıfı dergilere kabul ettirmek oldukça zordur. Bazen de hikayemiz iyi olur fakat bunu anlatabilecek düzeyde İngilizcenin olmayışı da başka bir engel teşkil ediyor. Makaleyi bir hediye gibi düşünürseniz İngilizcesini de bu hediyenin paketi olarak hayal edebilirsiniz. Yani ne kadar iyi ambalajlarsanız o kadar iyi satacağı aşikardır.

Mekanistik Çalışma: 

Hikayesi olmayan bilimsel makale ise sadece gözleme dayalı çalışmalardır (örneğin: her han gibi bir değerin bir hasta grubunda kontrol grubuna göre yüksek çıkması gibi). İyi dergiler (A sınıfı) şeklinde tabir ettiğimiz impact faktörü yüksek dergilere bu tür sonuçları olan makaleleri kabul ettirmek bir hayli güçtür. Impact faktörü yüksek dergiler genelde bulunan bu gözlemlerin yanı sıra konu ile ilgili MEKANİSTİK çalışmalar da arıyorlar. Yani o değerlerin hangi mekanizma ile neden yükseldiğini ispatlayarak göstermeniz bekleniyor. Niçin o değer hastada yüksek? Ne sebep oluyor ve nasıl? Yüksekliği nelere sebep oluyor ve nasıl? Sorularının ispatlanması gerekiyor.

Ortak Çalışmalar: 

Böylesi çalışmaları ise bir klinikselin tek başına başarması oldukça zor. Bunu başarmanın yollarından biri ise çalışmamıza farklı açılardan, farklı meslektaşlarımıza sunup, kendi bulunduğumuz yerde yapamadığımız deneyleri ortaklaşa onlarla beraber gerçekleştirip makalemizi zenginleştirmek. Özellikle tıp fakültelerinin temel bilimlerle ilişkiye girmesiyle bu bahsettiğimiz sorun söz konusu çalışılan konunun moleküler alanda eksikliğinin giderilmesiyle çözüleceğine inanıyorum.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Doç. Dr. Metin Aytekin

Youtube kanalım: https://www.youtube.com/metinaytekin