Her şey genlerden mi kaynaklanıyor?

Her şey genlerden mi kaynaklanıyor? İnsan Genom Projesi'nin yayınlanması ile 2000'li yıllarda genler çok konuşulmaya başlandı. İnsanı insan yapan tüm özellikleri ki buna duygusal yetilerimiz de dahil olmak üzere her şeyin genlerden kaynaklandığına inanan bilim insanları ortaya çıktı. Kim bilir belki de önerdikleri hipotezleri doğrudur ve her şey genlerden kaynaklanıyordur. Zeki insan geni, entelektüel geni, [...]