Metin Aytekin anlatıyor : Rejeneratif Hücreleriniz

 

 

metin aytekin

metin aytekin

Metin Aytekin: Karın Bölgesindeki yağlardan elde edilen hücreler kozmetik, eklem tedavileri, kapanmayan yaralar ve yanıklar gibi bir çok alanda kullanılabiliyor.

Örneğin diyabetik ayakta olduğu gibi kapanmayan yaralar çok daha hızlı bir şekilde bu hücreler sayesinde kapanmaktadır. Bununla birlikte Yanık tedavileri özellikle yanığın oluştuğu günlerde uygulandığında çok verimli sonuçlar alınmaktadır. Bu sebeple yanık durumunda herhangi bir bölüme değil fakat kök hücre çalışan bir yanık merkezine gitmenizi tavesiye ederim.  ortopedi uygulamaları da bir hayli geniş bu hücrelerin.

Rejeneratif hücre hakkında Özet:

“Son yıllarda yağ dokusunun önemli bir kök hücre kaynağı olduğunun ortaya çıkmıltır. Plastik cerrahide yağ dokusundan elde edilmiş mezenkimal kök hücreler gittikçe önem kazanan bir araştırma alanı haline gelmiştir. Mezenkimal kök hücreler uygulandıkları doku üzerinde rejenetarif etkiye sahiptirler. Bu özellikleri gösterdikleri trofik, immune modulasyon, yaralanan dokuya yönelme ve farklı dokulara farklılaşma yetenekleri nedeniyledir. Bu sebeple rejeneratif açıdan klinik uygulamalarda önemli bir potansiyele sahiptir.

Yağ dokusunun enzimatik yıkımı sonucunda elde edilen stromal vasküler fraksiyon da yoğun kök hücre içermesi nedeniyle yine aynı oranda umut verici gözükmektedir. Stromal vasküler fraksiyon plastik cerrahide ön planda lipodistrofi ve meme rekonstrüksiyonu sonrası yağ grefti uygulamaları ile kombine olarak yağ greftlerinin yaşamsallığını arttırmak amacıyla kullanılmakla beraber, bunların dışında kronik yara tedavisi, otoimmün hastalıkların tedavisi, doku mühendisliği uygulamaları ve rejeneratif amaçla birçok endikasyonla kullanım potansiyeline sahiptir. Klinikte kullanımı yönünde en önemli kaygılar uzun dönemde onkolojik transformasyon açısından yaşanmakta olup, yakın gelecekte önemi daha da artacak bir araştırma ve uygulama sahasına sahip olduğu açıktır.”

Rejeneratif hücre hakkında Özet:

“Yağ dokusu, kas-iskelet sistemi dokularının onarım ve reje nerasyonunda kullanılabilecek zengin hücre kaynağı içerir. Yağ dokusu olgun adipositlerin yanı sıra stromal vasküler fraksiyon (SVF) içeren çok işlevli bir organdır. SVF, yağ do kusundan çeşitli yöntemler sonucu elde edilen heterojen bir hücre topluluğu olarak adlandırılır. SVF pre-adiposit, mezenkimal kök hücre (MKH), perisit, endotel hücresi ve makrofajları içerir; özellikle yağ kökenli kök hücrelerden (ADSC) zengindir. ADSC, sedasyon ve lokal anestezi altında kolay izole edildiğinden kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelere (Kİ-MKH) alternatiftir. Yetişkin kök hücrelerinden yağ dokusu kökenli stromal/kök hücrelerin klinikte birçok avantajı bilindiği için son zamanlarda başta estetik amaçlı olmak üzere bu hücrelerin çeşitli hastalıklarının tedavisinde kullanılmaya başladığı görülmektedir. SVF ve MKH’ler doku iskeleleri üzerine eklenebilir ve sert doku (kemik ve kıkırdak yaralanmaları) ya da yumuşak doku defektlerinde (yara ve yanıklarda) hasarlı dokunun onarımında kullanılabilir. SVF’nin anjiyojenik, immün düzenleyici (anti-inflamatuvar), farklılaşmayı tetikleyici ve ekstrasellüler doku onarımını uyarıcı özellikler göstermesi de rejenerasyon ve onarım mekanizmalarındaki etkinliğini arttırır. Bu derlemenin amacı, SVF’nin özellikle kas-iskelet sistemi yaralanmaları ve hastalıklarında olmak üzere, tedavide kullanımına yönelik güncel gelişmeleri tartışmaktır.”

Yukarıdaki özetler sırasıyla aşağıdaki çalışmadan alınmıştır

Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells and the Concept of Stromal Vascular Fraction
Ali Emre AKSUa, Mert ÇALIŞa
aPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics 2015;4(3):19-26
Çağla Zübeyde Köprü1, Petek Korkusuz2, Feza Korkusuz3
1Yüksek İhtisas Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankar

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.